PL Mai 2023

Środki ochrony indywidualnej głowy Chroń głowę przed uderzeniami! Dbaj o swoje oczy! Używaj okularów ochronnych! Stosuj ochronniki słuchu! W razie potrzeby noś odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych! Przestrzegaj regulacji krajowych. Maj

PL April 2023

Zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice Urządzenia elektryczne podłączaj tylko do istniejących gniazd! Stosuj odpowiednie przedłużacze do użytku w warunkach zewnętrznych! Przewody narażone na uszkodzenia mechaniczne odpowiednio zabezpiecz! Zabronione jest użytkowanie przedłużaczy w których jakakolwiek część jest uszkodzona! Przestrzegaj regulacji krajowych. Kwiecień

PL März 2023

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi Stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej! Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu! Unikaj zanieczyszczenia oczu i skóry! Przestrzegaj regulacji krajowych! Przestrzegaj regulacji krajowych. Marzec

PL Februar 2023

Stosowanie przenośnych drabin Jeżeli to możliwe, używaj bezpiecznej alternatywy dla drabin! Zabezpiecz drabinę przed przesunięciem! Przystaw drabinę pod właściwym kątem! Używaj drobiny o wystarczającej długości! Przestrzegaj regulacji krajowych. Luty

PL Jänner 2023

Środki ochrony indywidualnej Stosuj środki ochrony indywidualnej! Stosuj środki ochrony indywidualnej odpowiednie do zagrożenia! Stosować ochronę kolan podczas Noś buty za kostkę w klasie S3 Przestrzegaj regulacji krajowych. Styczeń