PL Dezember 2023

Prace w wykopach Zapewnij bezpieczne nachylenie skarp wykopów! Nie obciążaj skarpy wykopu w strefie klina odłamu! Ustaw maszynę poza klinem odłamu! Korzystaj z bezpiecznych zejść do wykopu! Przestrzegaj regulacji krajowych. Grudzień

PL November 2023

Prace w pobliżu otworów w stropach Pamiętaj o zabezpieczeniu otworów w stropach! Zastosuj odpowiednie zabezpieczenia otworów! Zabezpiecz świetliki! Przed przystąpieniem do pracy na stropie zabezpiecz wszystkie otwory! Przestrzegaj regulacji krajowych. Listopad

PL Oktober 2023

Stanowiska pracy na dachach Zaplanuj stanowisko pracy na dachu! Pracuj tylko z zastosowaniem zabezpieczeń! Zadbaj o nośność podłoża! Korzystaj z bezpiecznych ciągów komunikacyjnych pionowych! Przestrzegaj regulacji krajowych. Październik

PL September 2023

Zagrożenie pyłem Unikaj zamiatania „na sucho“! Stosuj obróbkę na mokro! Stosuj odciągi pyłu! Stosuj metody pracy generujące niewielką ilość pyłu! Przestrzegaj regulacji krajowych. Wrzesień

PL August 2023

Stosowanie rusztowań roboczych jezdnych Nie wspinaj się po zewnętrznej stronie rusztowania Platformę roboczą zabezpiecz barierami! Przy przesuwaniu rusztowania na platformie nie mogą się znajdować ludzie, materiały, narzędzia! Unieruchom rolki! Przestrzegaj regulacji krajowych. Sierpień

PL Juli 2023

Prawidłowa postawa ciała Zwróć uwagę na poprawną postawę ciała! Stosuj zasady prawidłowego podnoszenia! Przestrzegaj regulacji krajowych. Lipiec

PL Juni 2023

Zabezpieczenie krawędzi zagrażających upadkiem z wysokości Zabezpiecz krawędzie przed upadkiem z wysokości! Zapewnij ciągłość zabezpieczeń! Zapewnij odpowiednią wytrzymałość zabezpieczeń! Przestawne bariery ustaw w bezpiecznej odległości od krawędzi! Przestrzegaj regulacji krajowych. Czerwiec

PL Mai 2023

Środki ochrony indywidualnej głowy Chroń głowę przed uderzeniami! Dbaj o swoje oczy! Używaj okularów ochronnych! Stosuj ochronniki słuchu! W razie potrzeby noś odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych! Przestrzegaj regulacji krajowych. Maj

PL April 2023

Zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice Urządzenia elektryczne podłączaj tylko do istniejących gniazd! Stosuj odpowiednie przedłużacze do użytku w warunkach zewnętrznych! Przewody narażone na uszkodzenia mechaniczne odpowiednio zabezpiecz! Zabronione jest użytkowanie przedłużaczy w których jakakolwiek część jest uszkodzona! Przestrzegaj regulacji krajowych. Kwiecień

PL März 2023

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi Stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej! Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu! Unikaj zanieczyszczenia oczu i skóry! Przestrzegaj regulacji krajowych! Przestrzegaj regulacji krajowych. Marzec