RS Mai 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) za zaštitu glave Zaštitite glavu od mogućih udara Mislite na svoj vid i nosite zaštitne naočare Koristite odgovarajuću zaštitu od štetnog dejstva buke Koristite respiratornu zaštitnu opremu kad je to potrebno Poštujte važeće nacionalne propise. Maj

RS April 2023

Pravila za bezbedan rad od opasnog dejstva električne struje Koristite samo odgovarajuće priključne tačke Koristite kolut za namotavanje električnih kablova Zaštitite električne vodove od oštećenja Nemojte da koristite oštećene električne napojne vodove Poštujte važeće nacionalne propise. April

RS März 2023

Rukovanje opasnim materijama Postupite u skladu s uputstvima proizvođača Koristite propisanu ličnu zaštitnu opremu Nemojte da jedete, pijete ili pušite cigarete dok radite Zaštitite kožu Poštujte važeće nacionalne propise. Mart

RS Februar 2023

Upotreba jednodelnih merdevina Tokom rada umesto merdevina koristite samo bezbedne alternative Obezbedite merdevine od smicanja i klizanja Postavite merdevine pod stabilnim uglom Koristite dovoljno dugačke merdevine Poštujte važeće nacionalne propise. Februar

RS Jänner 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) Koristite ličnu zaštitnu opremu Koristite ličnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti Koristite štitnike za kolena tokom svih radnji koje opterećuju kolena Koristite duboke zaštitne cipele klase S3 Poštujte važeće nacionalne propise. Januar