RS Februar 2023

Upotreba jednodelnih merdevina Tokom rada umesto merdevina koristite samo bezbedne alternative Obezbedite merdevine od smicanja i klizanja Postavite merdevine pod stabilnim uglom Koristite dovoljno dugačke merdevine Poštujte važeće nacionalne propise. Februar

RS Jänner 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) Koristite ličnu zaštitnu opremu Koristite ličnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti Koristite štitnike za kolena tokom svih radnji koje opterećuju kolena Koristite duboke zaštitne cipele klase S3 Poštujte važeće nacionalne propise. Januar