SE Dezember 2022

Korrekt fastsättning av laster Transportera upphängd last i en säker lyftanordning Använd fyrpartsfäste Säkra lasten mot fall Säkra lasten, häng den inte endast i en wire Följ nationella bestämmelser. December

SE November 2022

Transport och lagring av formelement Lyftanordning fästs enligt tillverkarens instruktioner Stabilisera element så att de inte lossnar/faller Klättra inte på formen Se till att de lagras stabilt Följ nationella bestämmelser. November

SE Oktober 2022

Säkra öppningar i golv Täck för snubbelrisker Täck för öppningar Använd skyddsbarriärer för stora öppningar Följ nationella bestämmelser. Oktober

SE September 2022

Användning av höga arbetsplattformar Säkerställ stabilt stöd Lämna inte arbetskorgen Säkerställ mot trafikrisker Följ nationella bestämmelser. September

SE August 2022

I vår dagliga rutin gör dessa tre steg hela skillnaden Ta dig tid och utvärdera situationen innan du agerar. Sekunderna innan ditt nästa drag är avgörande! Se över ditt nästa arbetssteg, förbered det väl och stå upp för en säker arbetsmiljö. Handla ansvarsfullt och arbeta säkert. Välj säkerhet – för dig och ditt team. Praktisera […]

SE Juli 2022

Solskydd för yrkesarbetare Undvik direkt exponering för solen Använd lämpligt värmeskydd Använd solskydds-produkter Följ nationella bestämmelser. Juli

SE Juni 2022

Arbete nära grävmaskiner Försäkra dig om god kommunikation Håll ett säkert avstånd Följ nationella bestämmelser. Juni

SE Mai 2022

Använd arbetsställningar korrekt Säkerhetsområde med tillräcklig bredd Säkerhetsområde inte för lågt Minimera vidden /glappen Håll säkerhets-området städat Följ nationella bestämmelser. Maj

SE April 2022

Arbete i plåtsäkrade diken Använd schaktsläde Håll säkerhetszonen fri från lagrat material. Se till att det finns skydd mot nedfallande material Säkerställ skydd mot fall Säkerställ att tillräcklig arbetsbredd erhålls Följ nationella bestämmelser. April

SE März 2022

Transport av tung last Överdriv inte Lyft på rätt sätt Använd transportutrust-ning Följ nationella bestämmelser. Mars