SE Februar 2022

Arbete med handhållna skärverktyg Montera skyddsanordningar Välj säker arbetsställning Säkra arbetsstycket – Båda händerna på maskinen! Följ nationella bestämmelser. Februari

SE Jänner 2022

Betongarbeten med hjälp av en betongpump Försäkra dig om god kommunikation Beakta säkerhetszonen vid pumpning Skydda mot betongstänk Följ nationella bestämmelser. Januari