SK Mai 2022

Bezpečnosť práce na jednoduchom rebríku Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zaistený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu Sklon rebríka musí byť od 2,5:1 do 4:1 Zabezpečte dostatočný presah rebríka. Zachyťte sa o pevné držadlo alebo inú pevnú časť konštrukcie Dodržujte národné predpisy. Máj

SK April 2022

Práca v pažených výkopoch Použite paženie Ochranný pruh udržujte voľný Paženie nechajte prečnievať Hrany s hroziacim rizikom pádu zaistite Majte na pamäti šírku pracovného priestoru Dodržujte národné predpisy. Apríl

SK März 2022

Manipulácia s bremenami Nenakladajte si toho priveľa Predmety zdvíhajte správnym spôsobom Používajte zdvíhacie a prepravné prostriedky Dodržujte národné predpisy. Marec

SK Februar 2022

Práca s flexou, ručnou kotúčovou pílou Upevnite ochranné prostriedky Pracujte na stabilnej pracovnej ploche Dielec upevnite – nástroj držte v oboch rukách Dodržujte národné predpisy. Február

SK Jänner 2022

Betonáž betónovacím čerpadlom Zabezpečte efektívnu komunikáciu Dbajte na dodržovanie bezpečnostnej zóny počas čerpania Použite ochranu proti striekaniu betónu Dodržujte národné predpisy. Január