SK Februar 2022

Práca s flexou, ručnou kotúčovou pílou Upevnite ochranné prostriedky Pracujte na stabilnej pracovnej ploche Dielec upevnite – nástroj držte v oboch rukách Dodržujte národné predpisy. Február

SK Jänner 2022

Betonáž betónovacím čerpadlom Zabezpečte efektívnu komunikáciu Dbajte na dodržovanie bezpečnostnej zóny počas čerpania Použite ochranu proti striekaniu betónu Dodržujte národné predpisy. Január