SL Februar 2023

Uporaba prenosne lestve Uporabite varne alternative lestvi. Lestev zavarujte pred zdrsom. Lestev postavite pod pravim kotom. Uporabite dovolj dolgo lestev. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Februar

SL Jänner 2023

Osebna varovalna oprema Nosite osebno varovalno opremo. Uporabljajte posebno varnostno opremo glede na tveganje. Pri dejavnostih, ki obremenjujejo kolena, uporabite zaščito za kolena. Uporabite varovalne delovne čevlje kategorije S3. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Januar