SL Dezember 2023

Delo v gradbenih jamah z naklonom in jarkih Upoštevajte naklon. Ohranite varovalni pas na robu. Upoštevajte varnostno razdaljo. Uporabljajte varen dostop. Upoštevajte določila države, v kateri delate. December

SL November 2023

Delo pri odprtinah in svetlobnikih Zavarujte vgradno odprtino. Uporabite varovalno mrežo proti padcem. Zavarujte svetlobnike, ki nimajo varovala proti padcem. Prekrijte odprtine. Upoštevajte določila države, v kateri delate. November

SL Oktober 2023

Delovno mesto na strehi Delajte le z varovalno opremo za delo na višini. Zavarujte rob strehe. Vgrajujte nosilne strešne letve. Uporabljajte varne stopnice. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Oktober

SL September 2023

Nevarnost dvigovanja prahu Suhih površin ne pometajte. Prah vežite z vodo. Ne širite prahu. Uporabite stroje z odsesavanjem. Upoštevajte določila države, v kateri delate. September

SL August 2023

Varna uporaba pomičnega odra Na oder ne plezajte po zunanji strani. Poskrite za pravilno bočno zaščito. Oder premikajte, kadar na njem ni oseb. Fiksirajte z zavoro. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Avgust

SL Juli 2023

Pravilna telesna drža Bodite pozorni na pravilno telesno držo pri sedenju. Pravilno dvigovanje bremena. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Julij

SL Juni 2023

Zavarovanje robov z nevarnostjo padca na gradbiščih Zavarujte robove pred nevarnostjo padca. Stransko ograjo postavite pravilno. Stransko ograjo postavite stabilno. Robove z nevarnostjo padca zavarujte z odmikom. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Junij

SL Mai 2023

Osebna varovalna oprema za glavo Zaščitite se pred padajočimi predmeti. Pomislite na oči in uporabite varovalna očala. Uporabite primerno varovalna sluha. Po potrebi uporabite primerne varovalo maske. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Maj

SL April 2023

Varnostna pravila elektrotehnike Uporabljajte ustrezne priključke. Uporabljajte primerne kolute za kable. Močno obremenjene vode položite tako, da so zaščiteni. Ne uporabljajte poškodovanih električnih vodov. Upoštevajte določila države, v kateri delate. April

SL März 2023

Ravnanje z nevarnimi snovmi Upoštevajte navodila za uporabo nevarnih snovi. Nosite zahtevano osebno varovalno opremo. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Poskrbite za zaščito kože. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Marec